Resynthesis

Door traumatische ervaringen, levensgebeurtenissen en veranderingen kan geestelijke pijn soms zo intens worden dat het niet meer verdraagbaar is. Overmatig lijden kan soms naar een pijnlijk breekpunt leiden. Tegelijkertijd is het mogelijk dat dit breekpunt een waardevolle leerervaring wordt, een kans om meer geestelijke weerbaarheid op te bouwen.

Als u moeilijkheden ervaart met een of meer van de volgende thema’s, voel u dan vrij om contact op te nemen met Resynthesis:       

  • Depressie en rouw
  • Moeilijkheden i.v.m. aanpassen en integratie in a nieuwe cultuur
  • Overmatige angst, paniek en/of fobieën
  • Traumatische ervaringen
  • (Structurele) moeilijkheden i.v.m. omgaan met anderen, bv. moeite met het omgaan of uiten van emoties of met het stellen van grenzen
  • Zelfbeeld en identiteitsthema’s
  • Moeilijkheden i.v.m. seksuele oriëntatie
  • Dilemma’s over levensfase en levensveranderingen

Resynthesis biedt geen psychologische ondersteuning bij verslavingen of psychoses.